אחד הדברים אליהם מתייחס גוגל בקביעת המיקומים של אתר בתוצאות החיפוש הוא קישורים נכנסים מאתרים אחרים. כאשר בודקים את הקישורים, חשוב מאד לזכור כי לא הכמות היא הקובעת אלא האיכות.

יתכן כי לאתר מסוים יהיו 10,000 קישורים נכנסים, אך כל הקישורים הללו יהיו מתוך אתר אחד בלבד, או ממספר מאד מצומצם של אתרים.

באופן ברור ביותר – 1000 קישורים מ-3 אתרים שווים פחות מ-100 קישורים מ-100 אתרים!

אנשים רבים מתפארים בכמות הגדולה של קישורים המפנים אל האתר שלהם, אך יש לבדוק היטב כמה אתרים נפרדים באמת מפנים אל האתר, וכשאומרים נפרדים – כאן נכנס נושא ה-Class C.

דוגמאות להמחשת Class C

הבה נחשוב על אדם שבבעלותו 100 אתרים. כל האתרים נמצאים על אותו שרת, ולכן לכולם כתובת IP אחת. אותו בעל אתר בונה אתר חדש, ומייד מכניס אל כל 100 האתרים שלו קישור אל האתר החדש. התוצאה – אלפי קישורים נכנסים, אך כולם מאותה כתובת IP! האם קישורים אלו ייחשבו כמו 100 קישורים מאתרים שאינם קשורים ביניהם? אילו קישורים נראים "טבעיים" יותר?

ניקח את הדוגמא צעד אחד קדימה. יתכן כי 100 האתרים יושבים על 3 כתובות IP, אך כתובות אלו הן כתובות עוקבות: 192.192.192.1, 192.192.192.2 וכן הלאה… ניתן לראות כי שלושת הספרות הראשונות של כתובת ה-IP זהות, ורק הסיפרה האחרונה משתנה. מצב מסוג זה אנו מתארים בתור מצב בו האתרים נמצאים על אותו Class C – כלומר על אותה קבוצת כתובות IP.

גוגל בודק היטב את הקישורים הנכנסים אל אתר. במידה וקישורים שונים מגיעים מאותו דף, מאותו אתר או מאותו Class C, יתכן כי הקישורים יאבדו מערכם.

מספר טיפים בנושא Class C

  • אם אתם מחזיקים מספר אתרים, שווה להשקיע ולהחזיק אותם אצל חברות אחסון שונות, בכדי שהאתרים יהיו על Class C נפרד, וקישורים ביניהם לא יפגעו. מהסיבה הזו, חבילות reseller הן חבילות יכולות להיות לעיתים בעייתיות לנושא קידום אתרים.
  • כדאי להימנע מלמקם אתרים שונים באותו נושא באותו שרת – אם יש לך ארבעה אתרים בשני נושאים שונים, עדיף לשים שני אתרים בנושאים שונים בכל שרת. כך הקישורים בין האתרים באותו נושא יהיו משרתים שונים.
  • אם מציעים לכם קישורים רבים, בדקו האם הם כולם לא מאותו Class C.
  • בדקו עם חברת אחסון האתרים שלכם – חברות מסוימות יכולות להציע לכם מספר טווחי IP – כלומר שיש להם יותר מאשר Class C אחד.